Wat is de B.O.M.?

Het project Basisschool Omgeving Management (afgekort B.O.M.) kan u helpen om samen met leerlingen de verkeersveiligheid rond de school te verbeteren. Het B.O.M. project is een project wat door de kinderen zelf wordt uitgevoerd! Want wie kunnen nu precies hun eigen problemen in de schoolomgeving het beste omschrijven en oplossingen bedenken? Juist, de kinderen!

Tijdens het project wordt door leerlingen een handboek gemaakt. Hierin staan de spelregels voor het gedrag in de buurt van de school, de beloningen die met goed gedrag te verdienen zijn en de waarschuwingen of straffen voor slecht gedrag. Leerlingen lopen als omgevingsmanagers rondom de school. Het B.O.M. boekje op zak en beloningskaarten voor goed gedrag in de hand.

B.O.M. Staat paraat, veiliger op straat

B.O.M. leerlingen en stappenplan

De B.O.M. wordt opgezet met hulp van een groepje bovenbouw leerlingen van een basisschool: circa 8 tot 12 leerlingen. Hiervoor wordt een beknopt stappenplan met 7 stappen gehanteerd. Dus niet bedacht door volwassenen of experts, maar door kinderen van de school zelf. Op deze wijze ontstaat een project dat past bij de school en de belevingswereld van 9-12 jarigen.

In het B.O.M. project leren de leerlingen niet alleen meer over het verkeer, maar leren ze ook om elkaar te wijzen op ongewenst gedrag, elkaar te helpen het gewenste gedrag uit te voeren, elkaar te stimuleren en sociaal gedrag te vertonen. Belangrijke uitdagingen waarmee een kind nu en in te toekomst te maken krijgt.

“Het resultaat van het B.O.M. project was een groot succes“

– Ouders van basisschool De Aremberg

B.O.M. resultaat

Het B.O.M. project is getest bij basisschool De Aremberg in Zwartsluis. Volgens de leerlingen en ouders was het een 
groot succes:

  • Rustiger verkeersgedrag in de schoolomgeving doordat verkeersgedrag bespreekbaar werd;
  • Nieuwe inrichting schoolomgeving met 7 parkeerplaatsen minder;
  • Grote betrokkenheid, creativiteit en enthousiasme van de leerlingen bij het bedenken en uitvoeren van het project!

Onderwijsprijs Overijssel

Niet alleen basisschool De Aremberg was enthousiast. Ook deskundigen. Het B.O.M. project van de provincie Overijssel won de derde prijs in de Nationale Onderwijsprijs 2017-2019. De succesfactoren waren volgens de school en deskundigen:

  • Dat er door ouders, school en deskundigen serieus geluisterd werd naar de leerlingen;
  • De leerlingen hun verantwoordelijkheid namen en zich betrokken voelden;
  • Het eigen B.O.M. handboek met de afgesproken regels, beloningen en straffen;
  • Dat aanvullende eigen lokale spelregels in het verkeer konden worden bepaald.

Verkeersveiligheid voor leerlingen rond de school

Kosteloze begeleiding

De provincie Overijssel is blij met het succes van het B.O.M. project en wil meer scholen de mogelijkheid bieden om de verkeersveiligheid voor leerlingen rond de school te verbeteren. In 2020 kunt u samen met uw bovenbouw leerlingen deelnemen aan het B.O.M. project.

Verkeerskundige experts begeleiden het gehele proces. U staat er dus niet alleen voor! Wat vragen wij van u? Wat tijd en ruimte om het B.O.M. project uit te voeren op uw basisschool.

Aanmelden

Bent u geïnteresseerd? Schrijf u dan vrijblijvend in via het formulier hiernaast. Wij nemen met u contact op en bespreken de mogelijkheden.